11

Newid o ran cydbwysedd yr ymfudo o Fecsico i UDA

Newid poblogaeth y DU

Newid poblogaeth y DU

Newyn yn Horn Affrica

Newyn yn Horn Affrica

Ymfudo o Fecsico i UDA

Ymfudo o Fecsico i UDA