42

Cyfnod Corwyntoedd

Cyfnod Corwyntoedd View Issue
41

Haf Gwael Arall

Haf Gwael Arall View Issue
40

Pa Mor Gyfoethog Ydw I?

Pa Mor Gyfoethog Ydw I? View Issue
39

Ffordd Liniaru yr M4

Ffordd Liniaru yr M4 View Issue
38

Prosiectau Rhwydwaith Mewnol

Prosiectau Rhwydwaith Mewnol View Issue
37

Rhwydwaith Mewnol

Rhwydwaith Mewnol View Issue
36

Rhagfynegi, cynllunio a pharatoi ar gyfer peryglon tectonig

Rhagfynegi, cynllunio a pharatoi ar gyfer peryglon tectonig View Issue
35

Ymchwilio i’r daeargryn yn yr Eidal, 2016

Ymchwilio i’r daeargryn yn yr Eidal, 2016 View Issue
34

Edrych ar Refferendwm 2016 ar yr UE

Edrych ar Refferendwm 2016 ar yr UE View Issue
33

Yr etholiad yng Nghymru yn 2016

Yr etholiad yng Nghymru yn 2016 View Issue
32

Ymchwilio i stormydd sydd wedi cael eu henwi

Ymchwilio i stormydd sydd wedi cael eu henwi View Issue
31

Ymchwilio i Gynhadledd y Partïon a Chytundeb Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd

Ymchwilio i Gynhadledd y Partïon a Chytundeb Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd View Issue
30

Ymchwilio i leoliad gwreiddiol yr ymfudwyr – Y Dwyrain Canol

Ymchwilio i leoliad gwreiddiol yr ymfudwyr – Y Dwyrain Canol View Issue
29

Argyfwng Yr Ymfudwyr

Argyfwng Yr Ymfudwyr View Issue
28

Pam mae mwy o berygl o lifogydd i'r arfordir yng Nghymru?

Pam mae mwy o berygl o lifogydd i'r arfordir yng Nghymru? View Issue
27

Ymchwilio i Lifogydd Arfordirol yng Nghymru

Ymchwilio i Lifogydd Arfordirol yng Nghymru View Issue
26

Pleidiau gwleidyddol a’r etholiad cyffredinol

Pleidiau gwleidyddol a’r etholiad cyffredinol View Issue
25

Y Deyrnas Unedig

Y Deyrnas Unedig View Issue
24

Anialwch yn y Newyddion

Anialwch yn y Newyddion View Issue
23

Carthffosydd yn y Newyddion

Carthffosydd yn y Newyddion View Issue
22

Bwyd yn y Newyddion

Bwyd yn y Newyddion View Issue
21

Byw mewn Pergyl yn y Newyddion

Byw mewn Pergyl yn y Newyddion View Issue
20

Y Daith i Rio yn y Newyddion

Y Daith i Rio yn y Newyddion View Issue
19

Siopa yn a Newyddion

Siopa yn a Newyddion View Issue
18

Newyddion Arfordirol

Newyddion Arfordirol View Issue
17

2011 Census

2011 Census View Issue
16

Demograffeg Cymru

Demograffeg Cymru View Issue
15

Daearyddiaeth llongau mordaith

Daearyddiaeth llongau mordaith View Issue
14

2012 Olympics

2012 Olympics View Issue
13

Daearyddiaeth yr Ewro

Daearyddiaeth yr Ewro View Issue
12

Ynys Môn: Ynys Ynni

Ynys Môn: Ynys Ynni View Issue
11

Newid o ran cydbwysedd yr ymfudo o Fecsico i UDA

Newid o ran cydbwysedd yr ymfudo o Fecsico i UDA View Issue
10

Newid trefn ar bwer economaidd

Newid trefn ar bwer economaidd View Issue
9

Tymhestl wleidyddol twristiaeth

Tymhestl wleidyddol twristiaeth View Issue
8

Cyfathrebu - oes ffordd well?

Cyfathrebu - oes ffordd well? View Issue
7

Dyfodol y Ddaear - yn ein dwylo ni!

Dyfodol y Ddaear - yn ein dwylo ni! View Issue
6

Trychinebau Tywydd Byd-eang

Trychinebau Tywydd Byd-eang View Issue
5

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Dinasyddiaeth Fyd-eang View Issue
4

Twristiaeth

Twristiaeth View Issue
3

Cynhadledd Hinsawdd Copenhagen

Cynhadledd Hinsawdd Copenhagen View Issue
2

Masnach Deg

Masnach Deg View Issue
1

Problemau Traffig

Problemau Traffig View Issue